top of page

אירועי האחד במאי בתנועת הבוגרים


השנה, בצעד ייחודי ויוצא דופן, התכנסו חברי וחברות תנועת הבוגרים, בקיבוץ נערן ליום לימוד על תמונת מצב החקלאות בישראל של 2017. בנערן, מקיימת התנועה, משק חקלאי של מטעי תמרים וזיתים ואת היום פתחו באי יום העיון, השכם בבוקר, במספר שעות של עבודה במטע. בהמשך היום נפגשו המשתתפים עם 3 חקלאים מהאזור, ששיתפו בהתמודדויות ובאתגרים הניצבים בפני החקלאים בישראל היום. בשיחה עמם, פגשנו תמונת מצב מדאיגה, שבה חקלאי ישראל היום ניצבים חסרי אונים למול רשתות השיווק שקובעות מחירים ללא התערבות המדינה ולמול ייבוא פירות וירקות. כל אלו ללא שמירה על החקלאים מפני הפסד. הבנו שאין דור צעיר וממשיך של חקלאים היום בישראל ושעתיד החקלאות נמצא בסכנה ממשית. בסיום הפאנל, התקיים טקס קצר ולאחריו, התקיים דיון בשאלת תפקיד התנועה במציאות הנוכחית.

אסף שנער ממארגני האירוע, אמר בסיום: “היה לנו חשוב לעסוק היום בשאלת החקלאות בישראל. ברור לנו כי למדינה חפצת חיים צריכים להיות אינטרסים ברורים בשמירה על החקלאות ועל החקלאים. חוסן כלכלי וריבונות מדינית תלויים ביכולת הייצור העצמי-לאומי: ביטחון תזונתי, שליטה על איכות המזון, פיזור האוכלוסייה, דאגה לעובדים ושמירה על שטחי המדינה”.

Comentários


bottom of page