top of page

אירועי יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקיבוץ משעול

השנה בחרו חברי וחברות קיבוץ משעול לציין את היום השואה בחיבור לקהילת נצרת עילית.

בערב יום השואה, התקיים מפגש עדות בקיבוץ, עם חנה ווייס, יוצאת יהדות איטליה, אשר הגיעה לאושוויץ בגיל 16 ושרדה. חנה, תושבת נצרת עילית, היתה אחות בית הספר בו מתחנכים ילדינו כיום, במשך 25 שנים. השיחה עמה, שנמשכה מעל שעתיים, היתה עדות לעוצמתה של רוח האנושיות ואהבת החיים, באישיותה המרשימה ומעוררת ההערצה של חנה.

בנוסף, השתתפו חברי וחברות הקיבוץ בטקס המרכזי בנצרת עילית לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה, וקיימו לימוד בנושא “מעשי הצלה קולקטיביים בזמן השואה”. אדם שבדרון, ממארגני אירועי היום סיפר: “למדנו על העיירה ביסלני בקווקז שתושביה המוסלמים הצילו 32 ילדים, רובם יהודים, במאמץ קהילתי משותף ללא אף מלשין. בנוסף למדנו על מבצע ההצלה הקולקטיבי של יהודי דנמרק וקליטתם בשבדיה. שוחחנו על יסודות החברה המאפשרת התגייסות משותפת תוך סיכון אישי וקבוצתי לטובת הצלה”.Comments


bottom of page