top of page

החממה האקולוגית מתחדשת במערכת אגירת מי גשמים

אדם רכז החממה בעצמון שיתף אותנו בחידוש האחרון, מערכת לאגירת מי גשמים, אשר נבנתה בהנחיית ד"ר אמיר יחיאלי. המערכת תשמש להשקייה בחממה וברחבי ביה"ס. אדם והילדים נרגשים להיות חלק מהמהפכה בצריכת המים .

תודה רבה לד"ר אמיר יחיאלי על ההנחיה, ולאדם שבדרון על היוזמה.

 Comments


bottom of page