top of page

התנדבות במטע התמרים בנערן


בקיבוץ נערן מתקיימת תכנית התנדבות ולמידה של חיילות משוחררות. החיילות, חברות שכבת “שדה” של המחנות העולים, נמצאות בפרוייקט כחלק מתהליך התחנכותן והכשרתן בתנועה. במקביל להתנדבותן במטעי התמרים, הן עוברות הדרכה בערבי השבוע בנושאים חלוציות נשית והמפגש היהודי-ערבי. כמו כן, הן מתנסות בחיים משותפים בשעות שאחרי העבודה.

אחת המשתתפות אומרת: “כיף לבוא לעבוד בנערן. בכל השנים האחרונות התארחנו כאן לסמינרים של התנועה בסופי שבוע ועכשיו אנחנו כאן לחודשיים. אנחנו לומדות הרבה על המציאות, מתנסות ב”עבודת כפיים” שאף אחת מאיתנו לא עשתה בעבר, נזכרות איך זה לחיות יחד וחולמות על איזה משימות חינוכיות נעשה. זה ממש מעניין לעבור מלהיות חניכות בתנועה לשותפות של הבוגרים ולעבוד איתם במטעים ולהכיר מקרוב.”

אורי ירדן, רכז המטע: “המשתתפות הגיעו לכאן לפני כ-4 שבועות, הן עובדות ממש ברצינות ומסייעות מאוד בתקופה העמוסה של הדילול.”

עם סיום התכנית, תעבורנה החברות לחיים משותפים בעיר, וליום-יום של הדרכת נוער, חיי שיתוף ועיצוב עצמאי-ריבוני של אורחות חייהן ותרבותן.

Comments


bottom of page