top of page

זוכרים את הרב אלישע וישליצקי ז"ל ופועלו למען הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל

12/1/21


איך משוחחים ופועלים יחד גרעינים תורניים, קהילות של יוצאי אתיופיה, יהודים הרריים, בעלי תשובה, דרוזים וסוציאליסטים ציונים?

לפני 9 שנים בוגרי המחנות העולים הקימו יחד עם שותפים בתנועות וקהילות נוספות את מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות בישראל. ברית רחבה של פעולה למען החברה הישראלית. בין השותפים המרכזיים למהלך היו שי תובל ז"ל, שהיה מנכ"ל הקרן להתחדשות קהילות בישראל שמובילה את הגרעיניים התורניים בארץ, והרב אלישע וישליצקי ז"ל.

השבוע ציינו שנתיים לפטירתו של הרב אלישע וישליצקי. יאיר רביב, מקיבוץ משעול, התראיין בערוץ 20 וסיפר על המפגש המיוחד עם הרב אלישע, ועל המשמעות והחשיבות של ברית רחבה בעת הזו.

 Comentarios


bottom of page