top of page

זכינו באות ההתנדבות של הנשיא


אנחנו גאים ומתרגשים לשתף אתכם בזכייתנו, יחד עם מועצת תנועות הנוער בישראל וההסתדרות החלוצה (ארגון הגג של תנועות הבוגרים של השומר הצעיר, תנועת תרבות, דרור ישראל והמחנות העולים) באות הנשיא להתנדבות על ארגון וגיוס מתנדבים בהפעלת קייטנות לילדי עובדי מערכת הבריאות. אנו מודים לנשיא המדינה על הוקרתו לפעילות חשובה זו. מוזמנים לקרוא בקישור את תגובתו של אילן גזית, יו”ר תנועת המחנות העולים.https://www.facebook.com/tikkun.org.il/posts/2716725048582546

Commentaires


bottom of page