top of page

חברי הבוסתן البستان יצאו לסיור רמדאן בעכו העתיקה

החבורה המובילה של הבוסתן البستان יצאה לסיור בעכו העתיקה באווירה המיוחדת של חודש הרמדאן. סיור של למידה וגילוי על הדתות והתרבויות השונות בארץ והשורש המשותף שלהן.

 Comments


bottom of page