top of page

חדר מוזיקה במועדון השכונתית

במהלך החודשיים האחרונים נבנה חדר מוזיקה במועדון השכונתית, חדר זה בא להרחיב את המענה לנוער בנצרת עילית ולגוון את הפעילות תוך נתינת במה ללמידה חיובית, התבטאות ויצירה.

בחדר המוזיקה יודרכו ויתקיימו קבוצות אשר ילמדו ביחד איך מוזיקה יכולה להוות שפה משותפת לעשייה, הבעת דעה ועמדה, ומעל לכל כיצד היא מקרבת ומשמחת.

לפרויקט יוזמנו תלמידי כיתות ז’-י”ב ובהתאם לרצונם והשקעתם בחדר יוכלו גם להופיע ולהיות אחראיים באירועים שבהם השכונתית תיקח חלק.

המדריך אור בצלאל מספר: “הילדים מאוד מתרגשים מהציוד החדש והאיכותי. כבר במסיבת פורים הם למדו להפעיל את הציוד, בחרו את המוזיקה והפעילו את עמדת ה- D.J. לשמחתם של כל החוגגים.”

הציוד לחדר נקנה מתרומה של בנק מזרחי טפחות תחת פרוייקט “זזים”.Comments


bottom of page