top of page

חודש הרב-תרבותיות בבית שוקו נוף הגליל

16/12/20

בבית שוקו נוף הגליל, פתחנו בשבוע שעבר את חודש הרב תרבותיות והכרנו את מגוון השפות המשמשות את הילדים תוך כדי פעילות ומשחק. החלטנו לעסוק בנושא של שפה לאחר שזיהינו שהילדים בבית שוקו מתחלקים חברתית לעיתים קרובות לקבוצות לפי שפות, וראינו בזה הזדמנות לתת מקום ולהיות גאים בגיוון, ובכל שפה שילד גדל איתה בבית. וכך גם לתת הזדמנות להיכרות עם מגוון השפות ול


יצירת לחברויות חדשות ומגוונות תרבותית. חגים שמחים!

 Comments


bottom of page