top of page

חונכות ואחריות בחממה האקולוגית עצמון

איך מעודדים אחריות ובגרות לילדי וילדות הכיתות הבוגרות בביה"ס ב'חממה האקולוגית עצמון'? איך נותנים לילדים ולילדות הצעירים בבית הספר יחס אישי ותשומת לב ייחודית?

ביום חמישי האחרון ילדי כיתות ה' בבית הספר עצמון התנסו בראשונה בחונכות בחממה. תלמידי ותלמידות כיתה ה' ליוו ילדים וילדות בכיתות א'-ב' בהתנסות בשתילה, יצירה ובנייה. הילדים הילדות מדחים מהשטח שהיה מהנה וגם מלמד.

 bottom of page