top of page

"יום כדור הארץ" בהובלת סטפני ברזן, רכזת 'השכונתית' בית חינוך לנוער בנוף הגליל

סטפני ברזן, מצוות בית חינוך לנוער 'השכונתית' נוף הגליל שיתפה בפעילות לכיתות י' שהעבירה היום בביה"ס אורט יגאל אלון.

"היה מאוד מעניין לשוחח עם החניכים על משבר האקלים. הזמנתי אותם לחשוב ביחד איך אנחנו יכולים לשנות את המצב. איך אנחנו יכולים לשהות אפילו דברים קטנים ביום יום שלנו, לטובת מציאת פתרון לבעיה הגדולה יותר!

ביום רביעי נתחיל לשפץ ביחד את הגינה הקהילתית בשכונה הצפונית, פעולה קטנה ומקומית שמכוונת לעתיד טוב יותר. תאחלו לנו בהצלחה!"

אורט ע"ש יגאל אלון נוף הגליל

 Comments


bottom of page