top of page

"מגדילות את האור" - עשרות נשים יהודיות וערביות ציינו יחד את חגי האור בנוף הגליל


עשרות נשים ממגוון התרבויות והגילאים בעיר, ציינו יחד את חגי האור באירוע משותף של הבוסתן البستان ומהפך-תע'ייר مهباخ-تغيير. באירוע נפגשו ארבעה מעגלי נשים, בהנחיית שש נשים מעוררות השראה, לערב של הקשבה, פתיחת הלב ושמחה. "היה ממש מעניין להכיר סיפורים שנוגעים לכל אחת מאיתנו. הכי חשוב היה להקשיב בלי להתערב ובלי לשפוט". מספרת קלרה גרינשטיין. במהלך האירוע התקיימו סדנת מעגל הקשבה, סדנת ריפוי לגוף ולנפש בהנחיית סוהא מרעי, סדנת 'להוציא את האמת לאור' בהנחיית אלין שי ואורלי פרוטר, וסדנת 'האור בחיי' - תנועה וריקוד בהנחיית ילנה ויסמן.

תודה לכל מנחות המעגלים שהתנדבו להוביל את הפעילות ולהגדיל את האור לכולנו. ותודה לכל הנשים שהשתתפו, הגדילו את האחווה, והאירו לנו את החשיכה במפגש חגיגי לציון חגי האור.


Comments


bottom of page