top of page

ממשיכים לפעול למען השלום

בחודש יוני, נפגש צוות מוביל מתנועת הבוגרים, עם נציגי “ועדת האינטראקציה הפלסטינית עם הציבור הישראלי”. הוועדה הוקמה לפני מספר שנים, על ידי ראש הרשות אבו מאזן, במטרה ליצור תקשורת ישירה, עם הציבור הישראלי ולא דרך מנהיגי המדינה.

במפגש הציגו נציגי הוועדה את נקודת מבטם לגבי הסכסוך הישראלי פלסטיני ואת הסכם השלום, בין שתי מדינות, כפתרון הרצוי והאפשרי ביניהם, על פי יוזמת השלום הערבית.

השיחה היתה רצינית ונעימה, והועלו בה מורכבויות ומתחים שונים, בין נקודות המבט, של המשתתפים בשיחה. שני הצדדים בירכו על המפגש והדגישו את הצורך בהיכרות של שני הצדדים ודיאלוג ביניהם. נציגי הועדה הזמינו את הפורום לסיור והמשך מפגש ברמאללה.


תגובות


bottom of page