top of page

מסע של בני הדור השני והשלישי לפולין בעקבות השואה והמרד


בשבוע האחרון של יוני הוציא מרכז “דרך” לראשונה מסע מבוגרים לפולין. למסע יצאו 27 משתתפות ומשתתפים בני דור שני ודור שלישי לשואה. ההדרכה כללה לימוד היסטורי על סיפורו של העם היהודי שחי בפולין לאורך 800 שנה ואת סיפור חורבנו. לאורך המסע ההיסטורי נשזרו חוויות ייחודיות וסיפורים מרגשים, שהביאו המשתתפים על הוריהם וסביהם.

בין החוויות המיוחדות במסע היה ביקור בבית שהוחבאו בו 11 בני משפחה אחת, על ידי חסידי אומות עולם ומפגש בין בנותיו של חסיד אומות העולם לבין חתנה ונכדה של אחת הניצולות. משתתפי המסע זכו לראות את הבית והמחבוא שנשתמרו, רגע לפני שהבית נהרס, כשבוע לאחר חזרתם ארצה.

בשיחת הסיכום אמרה אחת המשתתפות: “היה מסע מדהים ומרגש. הן מבחינת ההדרכה והתוכן והן מבחינתי המפגש האנושי. באתי עם לא מעט חששות וציפיות והמסע עלה על כל ציפיותיי”.

Comments


bottom of page