top of page

משלחת “על גבול האור” בהכנות לקראת נסיעה נוספת לאוגנדה

בחנוכה נערך יום הכנה מרוכז לחברי המשלחת שתצא לאוגנדה בסוף דצמבר. חברי המשלחת התארחו במשרדי JNF בירושלים ליום מרוכז של למידה והכנת פעילויות. זו השנה השלישית שתנועת הבוגרים מוציאה משלחת חינוכית לאוגנדה, כדי לפגוש ולהדריך את חניכינו הדרום סודנים, שנפלטו לשם מתוך מלחמת האזרחים האכזרית, שפרצה בדרום סודן לפני 5 שנים.

באוגנדה לומדים בפנימיות כמעט 200 ילדים ובני נוער דרום סודנים שנולדו או גדלו בישראל, במסגרת פרויקט Come true. רבים מהם היו חניכי המחנות העולים בארץ בערד ובאילת. ב2011 עם הפיכתה של דרום סודן למדינה עצמאית הם הוחזרו לשם ובעקבות מלחמת אזרחים שפרצה שם, הועברו במסגרת הפרויקט לאוגנדה. המשלחת התנועתית מגיעה להדריך אותם בחופשה מבית הספר, מאחר והם אינם יכולים לחזור הביתה בגלל המצב בדרום סודן. לאחר שנתיים של פעילות, השנה בחרנו להתמקד בקבוצת בני הנוער ולבנות קורס הדרכה והנהגה במטרה להעמיק את האחריות שלהם אחד על השנייה ועל הקהילה כולה ולסייע במתן כלים להובלת החופשות ו. אנו מקווים כי זהו רק שלב ראשון בדרך להעמקת המחשבה ופיתוח דימוי כלפי עתידם עם תום הלימודים. הצלחת הפרויקט תלויה לא רק בנו ובחניכים, אלא גם ביכולת שלנו להעמיד את המשאבים הדרושים. לכן, אנחנו זקוקים לסיוע שלכם. כל סכום עשוי להיות משמעותי. לתרומות באמצעות פייפאל ניתן ללחוץ על הקישור כאן.Comments


bottom of page