top of page

סיכום משלחת שלישית לאוגנדה


בינואר יצאה משלחת תנועתית, זו השנה השלישית, להדריך ילדים פליטים מדרום סודן הנמצאים באוגנדה והיו בעבר חניכנו בישראל. מטרתנו השנה הייתה לחזק את היכולת של החניכים הבוגרים להוביל ולקחת אחריות על ילדי הפרויקט ואף להתנסות בלקיחת אחריות על קהילת הפליטים הדרום סודנים באוגנדה. היה לנו חודש גדוש, מרגש ומעניין. העברנו קורס הדרכה לחניכים הבוגרים (15-21) ברוח המחנות העולים, שהסתיים בהשבעה מרגשת. מתוך בוגרי הקורס, צמחו 20 מדריכות ומדריכים חדשים, שבנו והעבירו באופן יומיומי פעילות לילדים הצעירים של הפרויקט. בשיתוף עם Jacob Berry, מנהל הפרויקט בשטח, זכינו ללוות צוותים של חניכים בוגרים שלוקחים אחריות על תחומים שונים של ניהול החופשה (ניקיון, פתרון מריבות בין ילדים, טיפול בענייני בריאות וכד’), להיות שותפים לדילמות ולהתמודדויות שהיו כרוכות בתפקידים האלו ולסייע בחיזוק עבודת הצוות. במהלך החופשה גם נפגשנו – המדריכים והחניכים הבוגרים – עם פעילים חברתיים מעוררי השראה מאוגנדה ומדרום סודן – אנשים שהקימו פרויקטים משני מציאות, עבור ילדים במצבי עוני ומלחמה. בכל מפגש התחלנו לטוות חוטים של קשר, שאנו מקוות ומאמינות שידע להישמר ואף להתפתח.

ובתוך כל העשייה, לא שכחנו להנות ולאפשר אווירת חופש גדול ומנוחה לחניכים ולנו. הרגשנו שהבחירה להתמקד בהדרכת הבוגרים ובלווי שלהם, היתה נכונה ומעצימה מאוד עבור כולנו.

אנחנו מודים מקרב לב לכל מי שבחר/ה להמשיך לתמוך בנו גם השנה. זכות תרומתכם הצלחנו להעמיק את פעולתנו החינוכית עם הילדים!


Comments


bottom of page