top of page

קהילת הבוסתן البستان מפיצה את האור בנוף הגליל

מאז פרוץ המלחמה, קהילת הבוסתן, תושבי נוף הגליל ערבים ויהודים, עוסקים בשמירה על החיים המשותפים בעיר. פעילי  הבוסתן יוצאים מדי ערב לסיורי שמירה על חיים משותפים. בפתח החודש השני השקנו סדרת שוקולדים חדשה, עם מסרים של לכידות חברתית, שאותם אנו מחלקים לתושבים שאנו פוגשים ברחוב: ''הכי מתוק לנו ביחד'', ''שכנים טובים גם בימים הקשים'', "מתחת לעטיפה כולנו בני אדם'', ועוד. 

לצד הסיורים קהילת הבוסתן עוסקת בקריאה כנגד האלימות. במהלך החודש חברי קהילת הבוסתן, משלחת של חברי הבוסתן, ערבים ויהודים הגיעו לביקור סולידריות עם בני, תושב העיר, שהוכה על ידי שלושה צעירים מנצרת. במפגש החברים הביעו צער רב על הפגיעה שחווה, הזדהות עם הכאב וגינוי חריף של המעשה האלים והנפשע. בני צעיר מרשים ודעתן שיתף אותנו בתחושות ובמחשבות הלא פשוטות שלו בעקבות האירוע. התרשמנו שעם כל הפגיעה הקשה שחווה בתחושת הביטחון שלו, הוא לא איבד אמונה לגבי החיים המשותפים בעיר.

לצפייה בכתבה על הסיורים המשותפים:


Comments


bottom of page