top of page

שנה טובה תשע”ט


סיימנו קיץ עמוס בפעילויות – קייטנות, טיולים וסמינרים, קמפיין הדסטארט מוצלח למימון הקמת חממה ועוד. השבוע פתחנו בשמחה ובהתרגשות את שנת הפעילות החדשה, לאחר תקופה אינטנסיבית של היערכות בצוותים החינוכיים.

נאחל שנה מוצלחת ומבורכת לכל!