top of page

שנה טובה תשפ”א


אנחנו פותחים את שנת הלימודים הזאת בידיעה שדווקא בתקופה שכזאת, החשיבות של הפעילות שלנו גוברת. הפעילות שלנו בקרב ילדים ונוער בסיכון, גיוס מתנדבים, והיוזמות הקהילתיות מאפשרים למשתתפים חוויה של המשכיות, עשייה וסולידריות חברתית שכל כך חשובה בתקופה הזאת.

שתהיה לנו שנה טובה. שנת עשייה ועמידה באתגרים, שנה של צמיחה, בריאות והתפתחות.

Kommentare


bottom of page