top of page

תלמידי בית מדרש שושנה מסיימים מחזור למידה בנושא “סוציאליזם”

תלמידי בית המדרש שושנה, הלומדים בבית המדרש למורי עם בבית ברל, סיימו בתחילת מרץ את מחזור הלמידה בנושא סוציאליזם באירוע מרגש.

במהלך המחזור ניסו לענות המשתתפים על שאלה מרכזית: “מה צריכה תנועה סוציאליסטית לעשות?” דרך לימוד מעמיק על מהו סוציאליזם, מהי ביקורת הסוציאליזם על הקפיטליזם, קווים לפוליטיקה סוציאליסטית במשטר קפיטליסטי וחטיבת למידה אחרונה שעסקה בשאלה “מה לעשות? רעיונות במבחן ההגשמה”. כבכל מחזור למידה, המשתתפים השתדלו להעמיק וללמוד תוך כדי שמירה על תהליך לימודי שיתופי ודיאלוגי המאפשר מרחב בטוח לביטוי ושיחה לכל המשתתפים והמשתתפות.

רבים מהמשתתפים בלימודים העידו כי מחזור לימודים זה היה משמעותי במיוחד, נוגע בשאלות חיים יומיומיות מתוך למידה מעמיקה. חלי אלקיים אמרה במפגש הסיום: “המחזור הזה והמחזור של עבודה מאורגנת שהתלווה אליו היו עבורי פתח להתעוררות. להתחדד ולהרגיש את מה שאנחנו עושים, את הרוחב והעומק של המעשה. זה פתח לי הרבה שאלות על החיים שלי ועל המרד שאנחנו קוראים אליו.”

מחזור הלימודים נבנה בסיוע של אבנר כהן, תמר בן יוסף, אביגיל פז-ישעיהו, אדם רז, לי מיכאל ברגר, מירב סדי נקר, אמנון ארבל, אלון פאוקר, אורי ניצב, אבשלום בן צבי, יאיר רביב ותום נבון. אנו מודים להם מאוד על השותפות.Comments


bottom of page