top of page

על גבול האור

משלחות חינוכיות לעבודה
עם ילדים ונוער פליט באוגנדה

על גבול האור הינו פרויקט חינוכי באוגנדה, במסגרתו אנו מוציאים משלחות הדרכה לילדים/ות ובני נוער דרום סודנים, אשר חיו בישראל כפליטים והיו חניכי תנועת "המחנות העולים", הוחזרו לדרום סודן עם הקמתה ונאלצו להימלט ממנה שוב, בגלל מלחמת האזרחים שהתחוללה שם.
הפרויקט הינו פרי שיתוף פעולה של עמותת תיקון עם עמותת BECOME, המאפשרת לילדים, שחיו בישראל ללמוד ולחיות בבטחה באוגנדה. מזה 5 שנים נוסעים, פעמיים בשנה, צוותי הדרכה של התנועה לפגוש את החניכים בחופשות מבית הספר ולהעביר פעילות מעצימה, משמעותית ומפיגה לעשרות ילדים ובני נוער.
על גבול האור, מהווה המשך ישיר של פעולתנו עם ילדים פליטים בישראל בפרויקטים שונים ומגוונים. הפרויקט צמח ממציאות שהאירה באופן חד וכואב, את המשמעות של גירוש פליטים שהתדפקו על דלתותינו, ומתוך מחויבות ליצור מציאות אחרת, של מחויבות ואחריות על כל אדם באשר הוא.
פעולתנו החינוכית באוגנדה מבקשת לצאת מתוך הוויית חייהם של חניכי הפרויקט והכבוד לה, מתוך עברם ושורשי יניקתם, מתוך התכנים והסוגיות שמעסיקות אותם, על שלל מרכיבי הזהות שאימצו לעצמם בנדודיהם בעל כורחם.

bottom of page