top of page

החממה האקולוגית עצמון

החממה האקולוגית עצמון הינה פרויקט ייחודי לקידום לימודי מדעים, סביבה, חקלאות ותזונה. החממה פועלת בתוך מתחם ביה"ס היסודי 'עצמון', בלב שכונה מעורבת והטרוגנית בנוף הגליל, ומהווה עוגן לפיתוח סביבתי, ולבניית קהילת השכונה.
בחממה, הילדים והוריהם מתנסים בחקר וגידול של צמחים בשיטות המתאימות לסביבה אורבנית, תוך שימוש בטכנולוגיה חדישה, בדגש על גידול ובישול צמחי מאכל. הלמידה בחממה מבוססת על התנסות, הקניית מיומנויות חקר ויצירה בפועל על-ידי המשתתפים, בעבודת צוות קבוצתית.

bottom of page