בתי שוקו -
מועדונים קהילתיים לילדים

"פרק הילדות בחיי אדם איננו רק מסדרון אל משהו אחר, זוהי תקופת חיים יקרה בפני עצמה.
אם נדע לתת לילדים את ילדותם, ילדות שהיא מטרה בפני עצמה, ילדות שמתקיימת בתוך
קהילה מיטיבה, מגוונת ורבת משמעות, נצעד עוד צעד בבניית חברה בריאה ומתוקנת".

 מתוך חזון בתי השוקו

בתי השוקו נבנו על בסיס תפיסת החינוך ההומניסטית, הרואה את הילד כאדם שלם ששייך למעגלים מתרחבים של משפחה, קבוצת שווים וקהילה. הילד שמגיע לבית שוקו נכנס לעולם חווייתי של מפגש והתנסות בו הוא מגלה את הכוחות שלו ומפתח יכולות שילוו אותו לאורך כל חייו. בתי שוקו הינם מועדונים לילדים בגילאי א'-ו', הפועלים לאחר סיום שעות הלימודים, בשכונות בפריפריה הגיאו-חברתית. בתי השוקו פועלים בשכונה הצפונית בנוף הגליל, שכונת נוף העמק במגדל העמק ושכונת קדמת ראשון (גני אסתר) בראשון לציון.

בתי שוקו מהווים מרחב קהילתי פתוח ובטוח בלב השכונה, ומעניקים מענה חינוכי-קהילתי קבוע למאות ילדים מדי שנה.