top of page

בתי שוקו -
מועדונים קהילתיים לילדים

"פרק הילדות בחיי אדם איננו רק מסדרון אל משהו אחר, זוהי תקופת חיים יקרה בפני עצמה.
אם נדע לתת לילדים את ילדותם, ילדות שהיא מטרה בפני עצמה, ילדות שמתקיימת בתוך
קהילה מיטיבה, מגוונת ורבת משמעות, נצעד עוד צעד בבניית חברה בריאה ומתוקנת".

 מתוך חזון בתי השוקו

בתי השוקו נבנו על בסיס תפיסת החינוך ההומניסטית, הרואה את הילד כאדם שלם ששייך למעגלים מתרחבים של משפחה, קבוצת שווים וקהילה. בתי שוקו מעניקים לילדים מרחב בטוח לילדות מיטיבה ועוטפים אותם בקשר אישי חם ומצמיח עם בוגרים משמעותיים. הילדים שמגיעים לבתי השוקו נכנסים לעולם חווייתי של מפגש והתנסות בו הם מגלים את הכוחות שלהם ומפתחים יכולות שילוו אותם לאורך כל חייהם. הילדים משתתפים בפעילויות גיבוש קבוצתי ומשחק, נגרות ואפייה. הם מפתחים את היצירתיות בהתנסות באמנות פלסטית ומעמיקים את הקשר לסביבה ולטבע דרך עבודה בגינה וטיולים.

בתי שוקו הינם מועדונים לילדים בגילאי א'-ו', הפועלים לאחר סיום שעות הלימודים, בשכונות בפריפריה הגיאו-חברתית. כיום פועלים בתי שוקו בנוף הגליל, מגדל העמק וראשון לציון, ומהווים מרחב קהילתי פתוח ובטוח בלב השכונה לילדים ולקהילה, ומעניקים מענה חינוכי-קהילתי קבוע למאות ילדים מדי שנה.

bottom of page