top of page

"ואהבת" - פעילות תיקון והמחנות העולים למען הפליטים מאוקראינה

המלחמה המשתוללת באוקראינה יצרה מציאות בה מאות אלפי אמהות וילדים זורמים מעבר לגבולות למחנות פליטים, בחודש האחרון נספרו מעל 3 מיליון פליטים ופליטות בגבולות אוקראינה. אלפים מהם כבר הגיעו לישראל.

"דע, מאין באת, ולאן אתה הולך" (משנה, אבות ג', א'). כעם שחווה מצבי מלחמה ופליטות אנו נקראים לפעולה במציאות שהמלחמה יצרה. לאור זאת הקמנו מרכזים חינוכיים בגבול אוקראינה ובארץ.

 

מרכז יום חינוכי בלובלין על גבול אוקראינה

בחודש האחרון 2 מיליון פליטים אוקראינים הגיעו לפולין. רבים מהם שוהים בנקודות שהייה זמניות. בזמן ההמתנה הילדים מסתובבים אבודים בין מאות מיטות, מחפשים מבט, מגע, מישהו לשחק איתו. במציאות זו, אנו, בוגרי המחנות העולים, התגייסנו להפעיל מרכז חינוכי בלובלין בה חולפים מאות אלפי פליטים. במרכז זוכים הילדים למרחב של ילדות פשוטה, חולמת וצוחקת. המרכז כולל פעילויות, משחקים, אומנויות, ספורט ועוד. המרכז מאפשר לאימהות להשאיר את ילדיהן ולפנות זמן משמעותי להתארגן על מציאות חייהן החדשה והמורכבת.

 

פעילות בישראל למען פליטים ועולים מאוקראינה

אנו מפעילים שני מרכזים חינוכיים לקליטה ראשונית לילדי עולים פליטים אוקראינה, במקומות אליהם הגיעו מיד עם נחיתתם בארץ. במרכזים חינוכיים אלו, צוותי המדריכים והמתנדבים שלנו נותנים מענה חינוכי לילדים 6 ימים בשבוע, ויוצרים עבור הילדים מרחב להקלה מהטראומה, התאוששות, התאקלמות וחווייה של ילדות. אנו מפעילים מתחמי פעילות לילדים, מקשיבים, מפיגים את המתח ומסייעים כמה שניתן בתוך חווית אי הודאות הגדולה של הפליטות.

  • מרכז פעילות במרכז שדה נס הרים, בו שוהים 70 ילדים יתומים שהוברחו מהעיר ז'יטומר במערב אוקראינה.

  • מרכז פעילות בעיר נוף הגליל במלון שקלט כבר מעל 200 עולים.

 

אנו מזמינים אתכם לתמוך בפעילויות שלנו לטובת עולי אוקראינה זו באמצעות תרומה בקישור הזה - https://bit.ly/3IpyTaVKommentare


bottom of page