top of page

תקווה לשעה זו: מערך פעילות חינוכית לילדים ובני נוער שפונו מהנגב המערבי (העוטף) והצפון

 ב8/10 יצאנו בצוות משותף עם רכזי תנועת הנוער 'המחנות העולים', אל מלונות שקלטו את המפונים מעוטף עזה, עליהם שמענו מהחדשות והרשתות. ברבים מהם היינו הגוף חינוכי הראשון שהגיע. עם ההגעה יצרנו קשר עם בעלי תפקידים מהקיבוצים, הקהילות והמועצות, והבנו שיש צורך אקוטי להציע פעילות לילדים ובני הנוער, שוחחנו איתם, חידדנו צרכים ובנינו את הפעילות. מהשבוע הראשון ללחימה התחלנו בפעילות, כי אנו יודעים מנסיוננו בעבודה עם ילדים ונוער במצבי חוסר ודאות ופליטות כמה חשוב להגיב במהירות. איזה משמעות יש לבניית מרחב קבוע ובטוח, שגרת פעילות ערכית, קשובה, הפגתית עבורם. כמה לחשוב ליצור מרחב של נורמאליות בתוך הכאוס. יש לכך השפעה קריטית על צמצום הטראומה. מעל חודשיים אנחנו שם איתם במלונות, משחקים איתם, משוחחים איתם, חושבים יחד עם חברים מובילים בקהילה על תהליכים ומתייעצים עם גורמים טיפולים. אנחנו שם כדי לתמוך בילדים, בבני הנוער ובמשפחות לתת להם מקום לעבד ולהתאושש בו, מקום לתקווה.


מומזנים לצפות בסרטון שצילמנו בפעילות במלון במעלה החמישה בשבוע השלישי למלחמה:

ความคิดเห็น


bottom of page