top of page

האסיפה הישראלית – שותפות בקואליציית “זוכרים את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה”


פעילי קבוצות הבחירה של המחנות העולים ברחבי הארץ גאים להיות בין הארגונים השותפים בקואליציית “זוכרים את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה” אשר קיימה בערב יום הזיכרון הממלכתי לרצח ראש הממשלה ושר הביטחון יצחק רבין ז”ל, (31.10, יא’ בחשוון), אירועי “אסיפה ישראלית” בחמישה מוקדים ברחבי הארץ: בירושלים, חיפה, באר-שבע, מודיעין ונצרת עילית. בכל אחד ממוקדים אלו התקיימו מאות מעגלי שיח, אשר הורכבו מכלל רובדי וחלקי החברה הישראלית. האסיפה השנה עסקה בשלוש סוגיות מרכזיות – השבת, היחס למיעוטים ואלימות בחברה הישראלית. באסיפה התבקשו המשתתפים לשאול מהו יחס ראוי של סובלנות לנושאים אלו. יחס שיאפשר מצד אחד כבוד הדדי והכלה ומצד שני את קיומה של חברה משותפת. מתוך הקול הקורא של הקואליציה “מטרת האסיפה היא להעמיק את הידיעה של כולנו כי הדרך היחידה להגיע לעמק השווה, גם בנושאים בהם אנו מצויים במחלוקת עמוקה, היא באמצעות השיח, ההסכמה וההצבעה הדמוקרטית” אירוע הנעילה המרכזי לאסיפה הישראלית, התקיים בכיכר רבין בתל אביב. האירוע נפתח גם כן במליאה של מאות מעגלי שיח של החברה הישראלית, והסתיים בטקס זיכרון. באירוע השתתפו אלפי בני נוער, צעירים ומבוגרים.

האסיפה הישראלית בנצרת עילית הובלה, בין היתר, ע”י פעילות מקיבוץ המחנכים “משעול” של תנועת המחנות העולים המתגורר בעיר. למרות הקור והחשש מגשם, הגיעו לאסיפה כ-1,000 איש, בני נוער ומבוגרים, ממגוון רחב של מגזרים ועמדות.

Comments


bottom of page