top of page

קיבוצי המחנכים במגדל העמק ובאילת מתרחבים


במהלך הקיץ הצטרפו לקיבוצי המחנכים במגדל העמק ובאילת כ15 חברים וחברות חדשים, משוחררים טריים מצה”ל. חברי הגרעינים יצטרפו לחבריהם בהדרכה בבתי החינוך, במועדונים ובמחנות תנועת הנוער בשני האזורים.

הבחירה להצטרף לשני המקומות היא פרי של תהליך ארוך והזמנה של הקיבוצים הקיימים לחיות יחד, לקיים מעגל חברתי ולקחת אחריות על משימות התנועה ברחבי הארץ.

החברים עזרו זה לזה בצביעת הדירות, בהיכרות עם הערים ובכניסה למשימות החינוכיות.

אנו מאחלים להם המון שמחה ויצירה לכבוד השנה החדשה.

Comments


bottom of page