top of page

80 שנה לבית הערבה – 20 שנה לקבוצות הבחירה של המחנות העולים


בית הערבה היתה יצירה אדירת מימדים. חברי וחברות המחנות העולים, חצבו באבן ובנפש והקימו ישוב עברי בחבל ים המלח בשנת 1939. מקום שוקק חיים, במציאות של שממה. “משוגעים”, שהלכו כנגד המקובל, המדעי, המותר, והגשימו במסירות אין קץ. בערב סוכות תש”פ, סיירו חברי קבוצות הבחירה של המחנות העולים באתר בית הערבה כדי להכיר את סיפורם, ובחוט דק לקשור בינו ובין חידוש ההגשמה התנועתית לפני 20 שנה. בערב החג שנערך יחד, עצרנו להזכיר לעצמנו שגם לנו הכוחות הדרושים למפעלים גדולים, אם רק נבחר בכך ושיש לנו במה להתגאות -הן בשורשי היניקה שלנו, והן במה שיצרנו ב 20 שנות הגשמה תנועתית בחברה הישראלית ובחיי שיתוף בוגרים.

Comments


bottom of page