top of page
 חברי קיבוצי מחנכים יושבים במעגל למידה

תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי

קיבוצי מחנכים

Tikkun – A Center for Gathering, Education and Social Change

תיקון - מרכז למפגש, חינוך ושינוי חברתי מצמיחה קיבוצי מחנכים משימתיים ויוזמות חינוכיות וקהילתיות בפריפריה הגיאוגרפית-חברתית של ישראל, בהובלת בוגרות ובוגרי תנועת המחנות העולים. אנו פועלים במטרה ליצור שינוי ברמה המקומית והארצית, לצמצום פערים חברתיים, ליצירת חברה צודקת, דמוקרטית ולחיזוק הלכידות החברתית בישראל. מעל 25,000 ילדים, בני נוער ומבוגרים משתתפים מדי שנה בתכניות של 'תיקון'.

חדשות ואקטואליה

bottom of page